wtorek, 22, styczeń 2019 roku

baner triathlon 2018

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Regulamin

mckislogo TAURON LOGOTYP wersja PROMO standardowa 1

 
12. TAURON Triathlon

"Stalowy Sokół"
25 sierpnia 2018 roku

 

CEL

Popularyzacja triathlonu na terenie Polski południowej.

Promocja miasta Jaworzna.

Rozszerzenie wakacyjnej oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

  

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel. (32)745-10-30 wew. 80, www.mckis.jaw.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 25 sierpnia (sobota) 2018 roku . Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie zalewu „Sosina” w Jaworznie dzielnica Jaworzno-Szczakowa przy ul. Bukowskiej (teren pola namiotowego).

Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 8:30 do 10:00.

TRASA

Pływanie - 400 metrów, start z brzegu do nawrotu i z powrotem, spodziewana temperatura wody ok. 21 stopni C

Rower     - 10 kilometrów po drogach szutrowych i leśnych (dopuszczony każdy rodzaj roweru),
                    obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego

Bieg        - 3 kilometry biegu crossowego

PROGRAM ZAWODÓW

  08:30 do 10:00weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych
- wydawanie numerów startowych, czepków,

- wydawanie chipów

- wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego,

- podczas weryfikacji obowiązuje okazanie dokumentu tożsamości do udokumentowania daty urodzenia.

   10:00 - 10:45 – wprowadzenie rowerów do boksów rowerowych, kontrola techniczna

   11:00                  START (3 serie - godz. 11.00, 12.00 i 13.00 kategoriami,
                                              co zostanie podane w dniu imprezy po zamknięciu listy zgłoszeń)

   ok. 14:30        dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów

POMIAR CZASU
Elektroniczny - za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów.

LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator ustala limit uczestników triatlonu na 250 osób. Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego opłacą opłatę startową. Każdy zawodnik ma obowiązek po zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego sprawdzić czy jego nazwisko znajduje się na liście zgłoszonych. W dniu imprezy organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 

KATEGORIE

 

GENERALNA M (miejsca I - III)
GENERALNA K (miejsca I - III)
                        Mężczyźni Kobiety
M16   16-19 lat              (rocznik 2002 - 1999)       K16   16-19 lat              (rocznik 2002 - 1999)
M20   20-29 lat              (rocznik 1998 - 1989)
      K20   20-29 lat              (rocznik 1998 - 1989)
M30   30-39 lat              (rocznik 1988 - 1979)
      K30   30-39 lat              (rocznik 1988 - 1979)
M40   40-49 lat              (rocznik 1978 - 1969)
      K40   40-49 lat              (rocznik 1978 - 1969)
M50   50 lat i więcej     (rocznik 1968 i starsi)       K50   50 lat i więcej     (rocznik 1968 i starsze)
            OPEN K i M mieszkańcy Jaworzna (tylko udokumentowane zameldowanie: dowód osobisty, prawo jazdy)

UCZESTNICTWO

 1. Każdy z  uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach (dostępna również na stronie internetowej Organizatora).
 2. Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
 3. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie
  zależy od organizatora.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 5. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył oraz ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 8. Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z odpowiednim identyfikatorem.
 9. Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze zawodów.
 11. Zawody odbędą się według przepisów PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby

ZGŁOSZENIA

Organizator ustala limit zawodników na 250 osób.

Zgłoszenia do zawodów dokonać można od dnia 5 marca 2018 do 17 sierpnia 2018 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń :

- elektroniczne zgłoszenie przez stronę www.mckis.jaw.pl lub  www.datasport.pl

- przelanie opłaty startowej w wysokości 60 złotych na konto organizatora:

                           Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul.Krakowska 8, 43-600 Jaworzno

                                              70 1240 1356 1111 0010 5619 4312

Za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie imienne oraz opłacenie opłaty startowej. Na liście startowej pojawią sie tylko ci zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i opłacą opłatę startową. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.
Chcesz mieć zapewniony start w TAURON Triathlonie - opłać wpisowe od razu po zgłoszeniu internetowym!!!

W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia, ale tylko w miarę wolnych miejsc do max liczby 250 zawodników - opłata startowa wpłacana w dniu imprezy wynosi 80 złotych.

OPŁATY WPISOWE

Każdego zawodnika obowiązuje opłacenie opłaty startowej w wysokości 60 złotych od osoby, płatne na konto podane powyżej. Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Osoby potrzebujące fakturę są zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i podać dane. Faktura zostanie przesłana pocztą. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

NAGRODY
Każdy uczestnik - medal, koszulka, wodę na mecie, ciepły posiłek, dyplom do pobrania ze strony internetowej.

Nagrody pieniężne :

Klasyfikacja generalna mężczyzn                              Klasyfikacja generalna kobiet
   
I    700,-                                                                                I   600,-

   II    600,-                                                                               II   500,-

  III   500,-                                                                              III   400,-


Kategorie wiekowe mężczyzn                                    Kategorie wiekowe kobiet

    I    500,-                                                                                  I    400,-

   II    400,-                                                                                 II    300,-

   III   300,-                                                                                 III   200,-

Kategoria mieszkańców Jaworzna OPEN (tylko udokumentowane zameldowanie):

     I   400,- + puchar

    II   300,- + puchar

   III   200,- + puchar

Nagrody okolicznościowe rzeczowe - najstarszy zawodnik, pierwsza kobieta z Jaworzna.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej - nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.

Przy mniejszej ilości uczestników w kategorii (mniej niż 5) organizator ma prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.

Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych, koszulkę, medal, wodę na mecie, ciepły posiłek, profesjonalną obsługę elektroniczną mierzenia czasu wraz z informacją SMS na podany telefon o uzyskanym wyniku.
Po imprezie wyniki, certyfikat ukończenia oraz zdjęcia dostępne będą na stronach
 www.mckis.jaw.pl oraz  www.datasport.pl

ZAKWATEROWANIE
Istnieje możliwość zakwaterowania po wcześniejszej rezerwacji:
1. Obiekty noclegowe na terenie zalewu „Sosina”

   Gościniec „Wodnik”, ul. Bukowska 10, (032) 442-08-88

2. Obiekty noclegowe na terenie Jaworzna w odległości ok.7 km od „Sosiny”
  "Aqua" Hotel, ul. Karola Pniaka 2, (032) 623-62-52
   
Hotel „Dalia”, ul. Grunwaldzka 285, (032) 752-57-57
   
Hotel „Brojan”, ul. Paderewskiego 43, (032) 752-11-11 
  
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1, (032) 615-01-50
 GreyHouse” Pokoje Gościnne & Pracownicze, ul. Energetyków 12, 792-664-227

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.
 4. Wyniki zawodów i certyfikat ukończenia dostępne będą na stronie www.mckis.jaw.pl oraz    www.datasport.pl
 5. Za wjazd samochodem na teren OWR „Sosina” po godzinie 12.00 pobierana jest opłata.

Organizator serdecznie zaprasza do udziału

w 12 edycji triathlonu w Jaworznie

Wyniki będą dostępne na stronie www.mckis.jaw.pl oraz www.datasport.pl